Privacy op Tjat.nl

Privacy op het Internet is belangrijk. Wij zijn net zo bezorgd over privacy als jij. We begrijpen dus heel goed je zorg over hoe Tjat.nl omgaat met jouw profielgegevens. Daarom kan je hier ook chatten zonder registratie en zonder profiel. We laten de keuze met-of-zonder profiel helemaal aan jou over. Wil je toch lid worden van de chatbox met alle bijbehorende voordelen? dan is Tjat.nl altijd open en transparant over hoe we omgaan met privacy op de chatbox. Hier vind je de belangrijkste punten van ons privacy beleid:  

 • Tjat.nl gaat zorgvuldig om met alle profielgegevens van chatters; 
 • Alle wachtwoorden zijn versleuteld opgeslagen op de server. Niemand, (moderator, admin, site eigenaar of hosting provider) kan deze ontcijferen of gebruiken;
 • profielgegevens worden nooit gedeeld met andere chatters of derde partijen;
 • Tjat.nl verzamelt alleen anonieme globale informatie over aantallen bezoekers per pagina voor het verbeteren van de site; privacy
 • 1 op 1 conversaties op Tjat.nl zijn altijd prive. Admins en moderators kunnen prive chatconversaties niet meelezen;
 • Tjat.nl gebruikt je profielinformatie alleen voor het laten functioneren van de profielen op de site;
 • Tjat.nl verkoopt nooit profielgegevens voor reclamedoeleinden;
 • Tjat.nl plaatst alleen cookies op je PC, tablet, en mobiel om de site en chatbox correct te laten functioneren. Cookies van Tjat.nl worden niet gebruikt voor track & trace of reclamedoeleinden;
 • Tjat.nl maakt gebruik van reclamediensten. Deze diensten kunnen additionele cookies plaatsen op je device. Tjat.nl heeft daar geen invloed op.
 • Alle chatgegevens worden tijdelijk opgeslagen op de server. Admins en moderators hebben geen toegang tot deze gegevens. Bij duidelijke signalen van overtredingen/misbruik, kan de eigenaar van de chatbox deze gegevens opvragen en eventueel als bewijs overhandige aan Politie/Justitie;
 • Wanneer je jouw account/profiel wilt verwijderen kan je die optie zelf aangeven in je chatbox profiel. Na een korte periode waarin je alsnog kan belsuiten je profiel te houden, wordt je profiel definitief verwijderd uit de chatbox database;
 • Tjat.nl kan op basis van IP-adressen chatters blokkeren van de chatbox;
 • Alle chattekst die je intypt via je browser op je PC, mobiel en tablet wordt versleuteld verzonden over het Internet. De versleuteling heeft dezelfde kwaliteit als banken gebruiken;
 • Tjat.nl stuurt je nooit e-mail. Ook niet bij het aanmelden en registreren als lid. Alleen wanneer jij ons een vraag of opmerking stuurt via het contactformulier, reageren we naar het e-mailadres wat je in het contactformulier aangeeft.
 • De chatbox slaat tijdens je bezoek gegevens op. Een deel van die gegevens is nodig voor de technische werking van de chatbox. Die kan je zelf niet wijzigen. Dit zijn je IP-adres, datum en tijdstip van inloggen, je chatnaam, je status zoals gast, lid, VIP, (aantal) geuploade afbeeldingen en aantal getypte berichten. De overige gegevens die de chatbox opslaat zijn profielgegevens. Deze kun je zelf altijd aanpassen en dienen alleen om te laten zien wie je bent op deze chatbox. Dit zijn je chatnaam, avatar, wachtwoord, leeftijd, geslacht, email-adres, land van herkomst, wat je zoekt,  je boodschap aan de wereld en chatnamen van je chatvrienden en chatters die je negeert.

  Bij gasten blijven gegevens bewaard zolang je bent ingelogd. Als je registreert worden deze gegevens bewaard gedurende de tijd dat je een account hebt. Je browser krijgt van Tjat.nl een aantal cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt voor de technische werking van de chatbox dus niet voor reclame of tracking. Alle priveconversaties worden tijdelijk opgeslagen in een speciale log op de server. Alleen de eigenaar van de chatbox kan deze opvragen, bijvoorbeeld bij indicaties van (wets)overtredingen. Dubbele profielen en profielen die langere tijd niet zijn gebruikt worden door het systeem automatisch volledig en definitief verwijderd. 

Heb je nog andere vragen over privacy op de Tjat.nl chatbox?, stuur ons dan een bericht via het contactformulier