Disclaimer van Tjat.nl chatbox

Disclaimer van de chatbox Tjat.nl

Tjat.nl probeert naar 'eer en geweten' zo goed mogelijk de Tjat.nl chatbox dienst te verlenen. Dit doen we door te zorgen voor toezicht op de chatbox in de vorm van admins en moderators. Deze zijn echter nooit altijd 100% van de tijd in de chatbox aanwezig.  We proberen adult-content voor volwassen, zoals teksten, video en afbeeldingen te weren uit kamers waar ook jongeren mogen komen, maar kunnen dit niet garanderen. Ouders, voogden en verzorgers zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen op de chatbox. Hou hier rekening mee wanneer u minderjarige kinderen hier laat chatten! We doen ons best de privacy van chatters te beschermen door gevoelige informatie zoals IP- en e-mailadressen af te schermen voor andere chatters.

De eigenaar en mederwerkers/vrijwilligers van de Tjat.nl chatbox kunnen in geen enkel geval en op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor schade of gevolgschade door:

 • De inhoud van profielen van chatters. Profielen worden door Tjat.nl niet gecontroleerd op echtheid of correctheid. Tjat.nl doet haar best kwetsende, aanstootgevende en niet legale content van profielen zo snel mogelijk te verwijderen.
 • Tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de website en chatbox. Tjat.nl is afhankelijk voor haar dienstverlening van diensten en infrastructuur van derde partijen zoals Internetproviders en software-leveranciers.
 • Discriminerende, kwetsende of incorrecte uitspraken, afbeeldingen, geluiden, filmpjes of links naar andere content, gedaan door chatters of aangeleverde door chatters.
 • Uitspraken, afbeeldingen of aanwijzingen van chatters of moderators en admins op de chatbox.
 • Het ontbreken van voldoende toezicht in de chatbox. Ouders van minderjarige bezoekers zijn ten alle tijden altijd zelf verantwoordelijk voor voldoende en verantwoordelijk toezicht tijdens bezoeken van hun kinderen aan de Tjat.nl chatbox.
 • Bedoelde of onbedoelde verspreiding en gebruik van (prive)gegevens uit profielen en (openbare of prive) chatsessies. Ongeacht of verkregen tijdens het chatten, of door het uitlezen van profielen, vrienden-wall of hacks van de website,  hacks van de chatbox of hacks van de databases die de Tjat.nl website gebruikt. 
 • Ongewenst oneerbaar gedrag van chatters. 
 • ID-fraude door chatters die zich identificeren met behulp van gestolen of onterecht verkregen persoonlijke gegevens of de verspreiding van die gestolen persoonlijke gegevens.   
 • Het op verzoek van politie of justitie overdragen van (prive)gegevens van chatters, zoals het IP-adres, logs van (prive)gesprekken en profielteksten en -afbeeldingen.

Intellectueel eigendom

Alle informatie op de website en chatbox van Tjat.nl zoals, maar niet beperkt tot, merknamen, logo's teksten, afbeeldingen, video- en audiofragmenten zijn het intellectueel eigendom van Tjat.nl en mogen niet zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Tjat.nl chatbox worden gekopieerd of hergebruikt in welk vorm dan ook. De enige uitzondering hierop is:

 1. Zelf gemaakte profiel- of vrienden-wall gegevens zoals Avatars en teksten die door chatters zijn aangeleverd in hun profiel.
 2. Zelf gemaakte teksten, eigen uitspraken, zelf gemaakte afbeeldingen en audio- en videofragmenten die door chatters in de chatbox worden aangeboden en/of geproduceerd. 

Vraag daarom altijd eerst schriftelijk toestemming aan Tjat.nl voor (her)gebruik en/of publicatie van content beschikbaar op de Tjat.nl website en chatbox.

Tjat.nl respecteert merk- en beeldrecht, copyrighted en DRM-beschermd beeld/geluid/tekst/video materiaal van legale derde partijen. Tjat.nl controleert niet door chatters in de chatbox aangeleverde profielinformatie en in de chatbox door chatters geproduceerde, gebruikte en geuploade teksten/afbeeldingen/video/geluid/muziek materiaal en/of files. Indien u als legale eigenaar van materiaal denkt dat dit zonder toestemming gebruikt wordt op deze chatbox, verzoeken wij u contact op te nemen via de contactpagina.  

VIP status

Een VIP abonnement geeft je binnen de chatbox extra functionele mogelijkheden. Voor VIPs gelden echter dezelfde gebruiksvoorwaarden als voor alle andere niet betalende gebruikers van Tjat.nl. Bij overtreding van deze gebruiksvoorwaarden kan een VIP, zonder opgaaf van reden en conform de gebruiksvoorwaarden en op dezelfde gronden het recht van toegang tot de chatbox worden geweigerd. Bij een dergelijke, voor onbepaalde tijd gegeven, mute, block en ban zal geen restitutie in geld, tijd of anderzijdse vergoeding worden gegeven van het betaalde VIP-abonnement. 

Toegang

Tjat.nl behoudt zich het recht voor om gebruikers op elk moment en zonder opgave van reden de toegang tot de site en/of de chatbox te ontzeggen. Tjat.nl is op geen enkele manier verplicht een gebruiker hierover vooraf of achteraf te informeren, of de reden of oorzaak aan de gebruiker te verklaren.
Het ontzeggen van toegang tot de chatbox kan de volgende redenen hebben:

 • Een gebruiker houdt zich niet aan de gebruiksvoorwaarden van Tjat.nl.
 • Een gebruiker houdt zich niet aan aanwijzingen van een admin of moderator.
 • Een gebruiker vertoont ongewenst gedrag in een kamer op de chatbox (dit ter beoordeling van een admin of moderator).
 • Een gebruiker plaats ongewenste content in de chatbox (bijvoorbeeld pornografisch, racistisch, kwetsend, DRM-beschermd, ongeschikt voor leeftijdgrens van de kamer, niet conform de gebruiksvoorwaarden, enz.).
 • Een gebruiker biedt diensten of producten aan voor geld, diensten of goederen.
 • Een gebruiker vraagt om geld, diensten of goederen.
 • Een gebruiker maakt promotie (bijvoorbeeld voor diensten, producten, events, goede doelen, websites, webdiensten, geloofsovertuiging, levenswijzes, politieke partij of -voorkeur, clubs,  enz.)
 • Een gebruiker doet computerhackpogingen of voert activiteiten uit die de normale werking van de chatbox be├»nvloeden of onmogelijk maakt.
 • Een gebruiker logt opnieuw in op de chatbox onder een andere gebruikersnaam en/of IP-adres ondanks een eerder gegeven nog actuele mute/block of ban.