Disclaimer van Tjat.nl chatbox

Disclaimer van Tjat.nl

Tjat.nl probeert naar 'eer en geweten' zo goed mogelijk de Tjat.nl chatbox dienst te verlenen. Dit doen we door te zorgen voor toezicht op de chatbox in de vorm van admins en moderators. Deze zijn echter nooit altijd 100% van de tijd in de chatbox aanwezig.  We proberen adult-content voor volwassen, zoals teksten, video en afbeeldingen te weren uit kamers waar ook jongeren mogen komen, maar kunnen dit niet garanderen. Hou hier rekening mee wanneer u minderjarige kinderen hier laat chatten!
We doen ons best de privacy van chatters te beschermen door gevoelige informatie zoals IP- en e-mailadressen af te schermen voor andere chatters. Tjat.nl kan echter op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor schade of gevolgschade door:

  • Foutieve of niet naar waarheid ingevulde profielen. Profielen worden door Tjat.nl niet gecontroleerd op echtheid of correctheid.
  • Tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de website en chatbox. Tjat.nl is afhankelijk voor haar dienstverlening van diensten en infrastructuur van derde partijen zoals Internetproviders en software-leveranciers.
  • Discriminerende, kwetsende of incorrecte uitspraken, afbeeldingen, geluiden, filmpjes of links naar andere content, gedaan door chatters of aangeleverde door chatters.
  • Uitspraken, afbeeldingen of aanwijzingen van chatters of moderators en admins op de chatbox.
  • Het ontbreken van voldoende toezicht in de chatbox. Ouders van minderjarige bezoekers zijn ten alle tijden altijd zelf verantwoordelijk voor voldoende en verantwoordelijk toezicht tijdens bezoeken van hun kinderen aan de Tjat.nl chatbox.
  • Onbedoelde verspreiding en gebruik van (prive)gegevens uit profielen. Ongeacht verkregen tijdens het chatten, door het uitlezen van profielen of hacks van de website, chatbox en databases van de Tjat.nl website.
  • ID-fraude door chatters die zich identificeren met behulp van gestolen of onterecht verkregen persoonlijke gegevens of de verspreiding van die gestolen persoonlijke gegevens.   
  • Het op verzoek van politie of justitie overdragen van (prive)gegevens van chatters, zoals het IP-adres, logs van (prive)gesprekken en profielteksten en -afbeeldingen.

Intellectueel eigendom

Alle informatie op de website en chatbox van Tjat.nl zoals, maar niet beperkt tot, merknamen, logo's teksten, afbeeldingen, video- en audiofragmenten zijn het intellectueel eigendom van Tjat.nl en mogen niet zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Tjat.nl chatbox worden gekopieerd of hergebruikt in welk vorm dan ook. De enige uitzondering hierop is:

  1. Profielgegevens zoals Avatars en teksten die door chatters zelf zijn aangeleverd in hun profiel.
  2. Teksten, uitspraken, afbeeldingen en audio- en videofragmenten die door chatters in de chatbox worden aangeboden en/of geproduceerd. 

Vraag daarom altijd eerst schriftelijk toestemming aan Tjat.nl voor (her)gebruik en/of publicatie van content beschikbaar op de Tjat.nl website en chatbox.

 VIP status

Een VIP abonnement geeft je binnen de chatbox extra functionele mogelijkheden. Voor VIPs gelden echter dezelfde gebruiksvoorwaarden als voor alle andere niet betalende gebruikers van Tjat.nl. Bij overtreding van deze gebruiksvoorwaarden kan een VIP, zonder opgaaf van reden en conform de gebruiksvoorwaarden en op dezelfde gronden het recht van toegang tot de chatbox worden geweigerd. Bij een dergelijke, voor onbepaalde tijd gegeven, BAN en/of MUTE zal geen restitutie in geld, tijd of anderzijdse vergoeding worden gegeven van het betaalde VIP-abonnement.